Familieopstellingen

Intervisie

Banner Familieopstelling leven zonder masker

Baarn (Utrecht) 

Zondag — ——- 20– 

Intervisie/supervisie Familieopstellingen

Koetshuis Madoera, Javalaan 24, 3742 CP Baarn

50,– inclusief opstellingen en lunch

Tijden: 10:00 – 17:30 uur (inloop 09:30 uur)

*

Button 4 inschrijven opleiding Familieopstellingen HBO

Familieopstellingen Intervisie/Supervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Anders dan bij supervisie is er geen hiërarchische situatie waarin iemand de leiding heeft.

In verschillende werksituaties zijn tradities ontstaan van intervisie, zoals in het welzijnswerk, het onderwijs, de gezondheidszorg en de advocatuur. Vaak bespreken de medewerkers zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen met elkaar volgens een bepaalde protocol waarin vastgelegd is wat aan de orde komt en hoe de interactie plaatsvindt.

In het hoger onderwijs wordt intervisie ook als werkvorm gehanteerd. Studenten bespreken bijvoorbeeld stage-ervaringen in een intervisiegroep. De bedoeling is ook hier van elkaar te leren over de inhoud van het vak of de te gebruiken methode.

Literatuur

  • Praag-van Asperen, HM van, and Ph H. van Praag. Handboek supervisie en intervisie in de psychotherapie. Amersfoort: Academische Uitgeverij (1993).
  • Bellersen, Monique en Kohlman, Inez. Praktijkboek intervisie: proces & methoden. Kluwer, 2009.
  • Hendriksen, Jeroen. Intervisie bij werkproblemen: procesmatig en taakgericht problemen oplossen. 2012.
  • Doorn, G.J. van, & Lingsma, M.M. (2013). Intervisiecoaching; kortdurende begeleiding van lerende groepen. Amsterdam: Boom.

Intervisie en Supervisie Familieopstellingen

Bij annulering minder dan vier dagen voorafgaand aan een workshop betaal je 100% van de kosten.


content copyright © 2006 – 2019 | Velsen & Partner B.V. | voorwaarden | disclaimer | geheimhouding | klachtenregeling | privacystatement