Coaching &
Therapeuten

  • Velsen & Partner sinds 1994
  • Innovatieve opstellingsmethode
  • De beste prijs/kwaliteit verhouding
  • KTNO, BATC & ABvC geaccrediteerd

Coaching

Coaching is erop gericht om jou via familieopstellingen weer in contact te brengen met jouw eigen kracht, om jou te inspireren tot een gezond en gelukkig leven. Daarbij gaan wij ervan uit dat jij open staat voor de veranderings-mogelijkheden die liggen besloten in bewustwording en de wisselwerking tussen eigen- en overgenomen gevoelens.

Start jouw eigen bewustwordingsproces met een familie-opstelling op afstand via videobellen. Maak een afspraak!

familieopstellingen online workshop

Aangesloten therapeuten onderschrijven de missie van Velsen & Partner om cliënten in contact te brengen met hun eigen kracht en om hen te inspireren tot een gezond en gelukkig leven.

Alle hieronder genoemde therapeuten hebben onze opleiding voltooid en zijn bekwaam in 3-Dimensionaal Systemisch Werk. Daarnaast beschikken de meeste therapeuten over individuele kennis en vaardigheden zoals coaching voor kinderen en jong-volwassenen, individuele, relatie en teamcoaching, Transactionele Analyse, Voice Dialogue, regressietherapie, hypnose, EMDR, rouwbegeleiding etc.

relatiecoaching door Velsen en Partner

Leven zonder masker

We willen allemaal een goede indruk maken en houden daarom vaak de schijn op. Ook in de aanwezigheid van vreemden kunnen we dit doen. Het is niet altijd geaccepteerd om je emoties te tonen die je daadwerkelijk voelt. Teveel emotie wordt sociaal vaak niet geaccepteerd. Emoties mogen veelal alleen getoond worden in een passende context en in aanwezigheid van bekende mensen. Ook dan mogen nog steeds niet alle emoties zomaar getoond worden. Emoties van vreugde, verdriet en boosheid worden in beperkte mate geaccepteerd. Bij andere emoties is dat minder. Je zal altijd mensen ontmoeten die zich anders voordoen dan ze zich in werkelijkheid voelen. Met het masker verhullen ze de waarheid. Best gek eigenlijk, hè?!

Een masker zet je op om je echte ik te beschermen, we noemen het ook weleens het ‘valse zelf’ in tegenstelling tot ons ‘ware zelf’ degene die je echt bent. Je laat niet alles van jezelf zien. Je draagt het masker om je werkelijke gedachten en gevoelens te verhullen.

Soms zijn de maskers zeer subtiel. Je maskeert je werkelijke gevoel met een glimlach. Op deze manier voorkom je dat anderen je voortdurend in de gaten hebben wat je denkt en voelt. Ook kunnen we met een glimlach ons ochtendhumeur verbergen. Je herkent ook vast wel het moment dat iemand naar je lacht die je niet zo aardig vindt. Je lacht vriendelijk terug om hem geen gezichtsverlies te laten lijden.

Een masker heeft tot doel te voorkomen dat anderen kunnen zien wie je op dit moment werkelijk bent. Ieder masker heeft zijn eigen kenmerken en gedrag: “maskergedrag” genoemd. Maskergedrag is altijd gebaseerd op angst, de angst om je ware gezicht te laten zien. Je hebt het niet altijd in de gaten dat je een masker opzet, maar soms doe je het heel bewust. Maskers zijn functioneel, het is een beschermings-mechanisme. Het is een deel van je, maar het is niet de complete jij.

Je zult maskers nodig hebben, want ook mensen die niet bij je passen, kom je in het leven tegen. Dan is het belangrijk dat je wordt beschermd door het masker, zodat je daaronder jezelf kunt blijven.

We passen ons gedrag gedurig aan naar hetgeen dat anderen van ons verwachten. In je dagelijks leven spelen we allemaal verschillende rollen, afhankelijk met wie je contact hebt en in welke situatie. Denk maar eens aan je rol in het gezin, bij vrienden en vriendinnen, op je werk en op de sportclub. Waarschijnlijk herken je dat je op de verschillende momenten andere rollen aanneemt.

Familieopstellingen leven zonder Masker

Wanneer je een masker opzet, verander je. Je lichaamstaal verandert, de manier waarop je praat verandert, je gebruikt andere woorden, je hebt een ander stemgeluid, je hebt een andere gelaatsuitdrukking en houding. Het enige dat je niet kan veranderen is je gevoel.

Je lichaamstaal is het belangrijkste tijdens communicatie en die is onlosmakelijk verbonden met hoe je je voelt. Als je een masker opzet blijft de lichaamstaal hetzelfde, maar alle persoonskenmerken veranderen, waardoor die niet meer met elkaar overeenkomen. Je schept dan een verwarring bij andere mensen. Het verstoort de communicatie. Het klopt niet en er is geen echt en oprecht contact meer. Niet alleen bij anderen zorgt het voor verwarring, ook bij je zelf.

Je kan je gaan afvragen wat je echt voelt, wat je leuk vindt of wie je echt bent. Daarnaast kan je in je masker soms je eigen grenzen over het hoofd zien, omdat je afstand neemt van je gevoel. Hierdoor neem je dus ook afstand van wat goed voelt en wat niet goed voelt. Door afstand te nemen van je gevoel loop je de kans ook afstand te nemen van jezelf, wat na lange tijd kan leiden tot verlies van jouw identiteit. Belangrijk is dus keer terug naar je gevoel en sta stil bij wat iets met je doet.

“Jezelf zijn is het afzetten van maskers. Daar is moed voor nodig! Belangrijk is te onthouden dat er maar één is die jou hoeft te accepteren…en dat ben JIJZELF”.

Melissa van Buuren

Aangesloten therapeuten
Aangesloten therapeuten
Familieopstellingen en psychisch welzijn​

Meditatie voor innerlijke leiding

Zoek een rustige, vredige plek waar je een paar minuten niet gestoord wordt. Ga gemakkelijk zitten of liggen. Zorg voor een goede steun voor je ruggengraat en zit rechtop. Sluit je ogen. Adem diep in. Adem vervolgens langzaam uit en ontspan je lichaam. Adem nogmaals diep in en ontspan bij de uitademing je lichaam nog iets meer. Als waar dan ook iets verkrampt of gespannen aanvoelt, stuur je adem dan daarheen en laat die plek soepel en ontspannen raken. Adem nogmaals diep in en ontspan bij het uitademen je geest. Laat je gedachten eenvoudig wegzweven. Laat iedere gedachte die in je opkomt los, steeds opnieuw. Je hoeft geen enkele gedachte vast te houden. Blijf ze allemaal gewoon loslaten en ga met je aandacht terug naar je langzame en diepe ademhaling en je gevoel van ontspanning. Adem nogmaals in en stel je bij het uitademen voor dat je je bewustzijn uit je geest, uit je hoofd, kunt sturen. Laat het langzaam in je lichaam afdalen en tot rust komen in je buikstreek. Haal weer diep adem en stuur bij het uitademen je bewustzijn naar een rustige plek, diep in jezelf. Ga met elke uitademing wat dieper, en nog wat dieper, tot je eindigt op de diepste, rustigste plek die je kunt vinden. Laat jezelf vervolgens daar op die stille plek binnenin lekker tot rust komen. Op deze stille innerlijke plek heb je vanzelf voeling met je intuïtie. Je kunt haar zien als een wijze kant van jezelf die hier, in deze diepte, te vinden is. Hij weet precies wat je nodig hebt, op ieder moment van de dag. Stel jezelf op deze stille, verzonken plek de vraag: ‘Wat moet ik op dit moment goed beseffen of weten?’

innerlijke meditatie
Heb je deze vraag gesteld, wacht dan gewoon rustig af.  Sta open voor wat er komt. Let op of er een gedachte, gevoel of beeld in je opwelt als reactie op deze vraag. Sta eenvoudig open voor alles wat zich aandient en laat het even bezinken. Je hoeft het niet te begrijpen. Laat het gewoon komen zoals het komt. Misschien heb je het gevoel dat je ‘iets verzint’. Zo ja, dan is er nog niets aan de hand – en het is altijd interessant even te kijken wat je op zo’n moment verkiest te ‘verzinnen’. Laat alles eenvoudig op zijn beloop. Je kunt het gevoel hebben dat er niets gebeurt of dat je niets opvangt. Dat is ook prima. Forceer niets. Forceren staat het proces in de weg. Als er niet ogenblikkelijk iets gebeurt, aanvaard dit dan. Kreeg je een of andere gedachte of een of ander beeld of gevoel door, neem hier dan rustig even de tijd voor. Ben je voor dit moment naar jouw gevoel ermee klaar, let dan weer op je adem. Ga na hoe je lichaam aanvoelt en word je bewust van je omgeving…
Master Familieopstellingen en organisatieopstellingen
Scroll naar top