HET GECOMPLICEERDE RAADSEL …

‘De zin van waanzin is ons te wijzen op iets wat in de ziel niet klopt. In de eerste plaats zijn het moord en incest, die door de menselijke ziel binnen een familie niet in overeenstemming gebracht kunnen worden met het geweten. Vooral wanneer de daders binnen de familie hun verantwoordelijkheid niet op zich nemen en een openlijke confrontatie met de gebeurtenissen onmogelijk is. Gevoelens van schuld en schaamte, angst, woede en pijn kunnen vervolgens niet openlijk tot uitdrukking gebracht en verdragen worden om het rouwproces tot een goed einde te brengen.

Onder de noemer van trauma’s kan men het als volgt formuleren: als er iets dusdanig wezenlijks gebeurt dat het de gevoelens overvraagt en het gebeurde niet ongedaan kan worden gemaakt, dan wordt het onverdraaglijke afgesplitst. Het blijft dan als informatie en emotionele energie in het duister van de ziel geconserveerd. Deze emotionele energieën werken in het verborgene door en verwarren generatieslang door hun ongrijpbaarheid diegenen die ermee in aanraking komen. In plaats van verleden tijd te worden, duiken de traumatiserende gebeurtenissen als panische angst, manische liefde, moorddadige impulsen of waanachtige schuld steeds weer op. Omdat een duidelijke relatie met die gebeurtenissen waar het in oorsprong om ging, ontbreekt, stuiten deze onopgeloste gevoelens bij het betrokken familielid op een leegte en zetten zij zich vast in zijn heden. Hierdoor wordt deze mens verward en creëert waanideeën om zelf zijn niet-verklaarbare zielstoestanden te kunnen plaatsen. Dit proces kan drie tot vier generaties aanhouden en steeds opnieuw een lid van dit bindingssysteem in zijn kielzog meenemen. Dat wat in de overgrootoudergeneratie heeft plaatsgevonden, kan dus een achterkleinkind nog waanzinnig maken.

… EN ZIJN EENVOUDIGE OPLOSSING

Volgens mijn ervaring is op basis van deze theorie een gerichte therapeutische behandeling mogelijk. Men kan betrokkenen helpen om de zielsverwarring in hen zelf en hun familiesysteem dusdanig te verminderen dat ze een normaal leven kunnen leiden. Hoe dramatisch de verschijningsvormen van psychosen ook zijn en hoezeer zij de betrokkenen ook kwellen en hun bloedverwanten belasten, zo banaal is volgens mijn overtuiging haar verklaring en therapie: de erkenning van de waarheid heelt de waan!’

UIT: Franz Ruppert, De verborgen boodschap van psychische stoornissen. De waarheid heelt de waan. Eeserveen 2009 (blz. 445, 446)