FAQ

 • Velsen & Partner sinds 1994
 • Innovatieve opstellingsmethode
 • De beste prijs/kwaliteit verhouding
 • KTNO, BATC & ABvC geaccrediteerd

‘Bert Hellinger is, in tegenstelling tot wat wordt beweerd, niet de grondlegger van familieopstellingen. Hellinger heeft familieopstellingen wereldwijd bekend gemaakt. Dat is zijn grootste verdienste. De grondlegger van familieopstellingen was de Amerikaanse psychologe Virginia Satir. Midden jaren vijftig van de 20e eeuw had Satir het idee, in plaats van afzonderlijke personen, het hele gezin in therapie te nemen. Zo maakte ze tijdens familieopstellingen gezinsleden bewust van generatieoverschrijdende patronen binnen de samenstelling van het gezin.’

‘Omdat onze overhead laag is en andere aanbieders van hun aanbod moeten leven.'

‘Onze opleiding Familieopstellingen en Organisatieopstellingen HBO is geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen), BATC (Beroepsorganisatie therapeuten en belangen associatie consumenten) en ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling).’

‘Nee. Ik heb mij laten inspireren door de ouder, volwassene en het kind binnen de Transactionele Analyse van de Canadees psychiater Eric Berne (Montreal, 10 mei 1919 – 15 juli 1970). Hij specialiseerde zich in groepstherapie en in sociale psychiatrie en streefde ernaar mensen te genezen in plaats van vooruitgang te boeken in de behandeling.’

‘Na Hellinger jarenlang te hebben gevolgd, zag ik steeds duidelijker vormen van groepsmanipulatie die bekend zijn van sektarische groepen. Al vaker had ik desgevraagd meegedaan met het collectief uiten van leuzen als Yes to the mother! Maar in Mexico moest het opeens met uitgestrekte hand en daarmee werd een grens overschreden, omdat de uitgestrekte hand vrijwel identiek was aan de Hitlergroet.

 

Al eerder had Hellinger zijn pro-nazi-kant laten zien. In 2004 zei hij over de Tweede Wereldoorlog: „Voor mij is het zonneklaar dat onze soldaten helden waren. Wat zij in de oorlog aan heldenmoed bewezen, met hun laatste inzet in vaak hopeloze situaties, is onovertroffen. Het demoniseren van dit alles maakt onze generatie zwakker, terwijl van hen een heel bijzondere energie uitgaat.” In zijn boek ’Gottesgedanken’ uit 2004 richtte Hellinger zich rechtstreeks tot Adolf Hitler. „Velen noemen je een onmens, alsof er ooit iemand is geweest die men zo noemen mag. Wanneer ik jou waardeer, waardeer ik ook mijzelf. Wanneer ik jou verafschuw, verafschuw ik ook mezelf. Mag ik je dan liefhebben? Moet ik je misschien liefhebben omdat ik anders ook mezelf niet liefhebben kan? Als ik beken dat jij een mens was net als ik, zie ik iets wat zowel jouw als mijn oorzaak is – en ons einde.”

 

Hellingers systeem werkte vanuit een ingebakken sympathie voor daders – of het nou nazi’s of verkrachters waren. Met hun slachtoffers had Hellinger weinig geduld. Dat bleek al langer uit de manier waarop hij incestslachtoffers bejegende. Incest was volgens hem vaak ’een poging tot liefde, een poging om het evenwicht in een gezin te herstellen’. Hij leerde kinderen dat ze als slachtoffer van incest gepoogd hebben iets goeds te doen, ook al liep het verkeerd. „De oplossing was eerlijk te zeggen: ’Papa, ik heb het gedaan voor mama’. ’Mama, ik stem erin toe dit voor jou te doen’.” Het slachtoffer moest van hem buigen voor de representant van vader. Alleen dat zou heilzaam zijn, want dan zou het slachtoffer zich in de hiërarchische orde van het gezin voegen.

 

Tijdens een van de Hellinger seminars in Barcelona zat een jonge Spaanse man in een rolstoel. Hellinger vroeg hem wat het probleem was en de man antwoordde: “ik heb een dwarslaesie als gevolg van een autoongeluk en ik zou graag weer kunnen lopen”. Hellinger zei: “sta op”. De man greep de leuning van zijn rolsoel vast en probeerde op te staan. “STA OP” riep Hellinger weer met luide stem; “STA OP”. Wat hij ook probeerde, het lukte de man niet om op te staan. Deze genante vertoning was voor mij de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. Ik ben weggelopen en heb Hellinger nooit meer gezien.

Pas in juni 2015 heeft Hellinger zijn eigen opstellingsmethode als “fout” gekwalificeerd met een opmerkelijke uitspraak: “Met onze gedachten over goed en kwaad plaatsen wij ons boven een grotere macht. Alle beelden die wij hebben over goed en kwaad zijn beelden van ons ego; en ze zijn allemaal fout. (…)

Wat voor gevolg heeft dat voor de klassieke opstellingsmethode? Het is afgelopen! Vergeet de klassieke opstellingsmethode; het is een “vals zwaard” van ons ego.” (Zie deze video).’

'Het trauma van moeder wordt benoemd als hoofdoorzaak van de psychische problemen van kinderen'.

'Een spiegelcel is een neuron dat vuurt als een dier een handeling ziet uitvoeren door een ander dier'.

'Ja, dat kan. Voorbeeld: Vaak nemen zittende gesprekspartners de lichaamshouding over die de ander heeft aangenomen.'

'Vanaf de conceptie.'

'Een genogram is een overzicht van het familiesysteem ter identificatie van bijvoorbeeld zich herhalende gedragspatronen.'

'Parentificatie of ouderidentificatie ontstaat wanneer kinderen emotioneel iets aan hun ouders willen of moeten geven.'

'Een zeer moeilijke bevalling, een ziekenhuisopname waardoor het ouder-kind contact werd verbroken of wanneer moeder of vader tijdens de babyjaren van het kind het gezin verlaat of sterft.'

'De duurzame, liefdevolle relatie tussen een kind en een of meer opvoeders.'

'Ze worden onbewust op deze relaties overgedragen.'

Tijdens de Online Opleiding 'Familie- en Organisatieopstellingen' leggen wij uit dat organisatiesystemen, anders dan andere levende systemen, niet alleen maar op overleven zijn gericht. Organisaties winnen aan vitaliteit door hun oorspronkelijke reden van ontstaan te erkennen. Daarom is het van belang dat in een organisatie waardering aanwezig blijft voor hoe het ooit begonnen is, en voor degenen die aan de start stonden. Wat lag ooit ten grondslag aan het ontstaan? Vanuit welke intentie, vanuit welke wens is gestart? Op welke vraag, behoefte of nood vormde de oprichting van de organisatie destijds het antwoord? Wat zijn de waarden waardoor de oprichters gedreven werden? Ten dienste van wie of wat ging de organisatie producten of diensten leveren? Vragen naar de oorsprong leiden naar de wortels van het bestaan van de organisatie. Deze zien en op waarde schatten, ook al is de organisatie van koers veranderd, geeft voeding en vitaliteit aan de huidige organisatie. Het begeleiden van organisatieopstellingen vormt een vast onderdeel van de opleiding.

Het starten of uitbreiden van een eigen praktijk begint met het schrijven van een ondernemingsplan. Het is een document waarin je jouw plannen als (startend)ondernemer beschrijft. Het dwingt je om jouw plannen te concretiseren. Bovendien zie je of jouw plannen haalbaar zijn en of er een markt is voor jouw dienst(en). Bij het starten of uitbreiden van een eigen praktijk komt veel kijken. In ons cursusboek worden de volgende 10 belangrijkste stappen uitvoerig beschreven:

 

 1. Onderzoek jouw mogelijkheden en test jouw kwaliteiten
 2. Verken de markt en bepaal jouw strategie
 3. Maak een financieel plan en heb je financiering nodig?
 4. Bedenk een unieke bedrijfsnaam
 5. Kies een rechtsvorm
 6. Zorg dat jouw administratie voldoet aan de eisen
 7. Regel algemene voorwaarden en verzekeringen
 8. Voldoe aan alle wettelijke eisen
 9. Schrijf jouw praktijk in bij de Kamer van Koophandel
 10. Ga op zoek naar cliënten

Er zijn veel redenen om voorafgaand, tussentijds of na een familieopstelling individuele sessies met een cliënt te hebben. Bijvoorbeeld: De cliënt is nog niet toe aan een opstelling. Om de integratie te bevorderen van het eigen stuk. Als nazorg na een opstelling. Omdat de problematiek van de cliënt te complex is. De cliënt ervaart nog onvoldoende zelfbewustzijn.  Daarnaast worden wij benaderd door cliënten met een toenemend aantal psychische, relatie en stress-gerelateerde issues, niet in de laatste plaats als gevolg van de anderhalve meter economie; 'het nieuwe normaal.'

Scroll naar top