SLACHTOFFERS

‘Een mens wordt slachtoffer wanneer door natuurgeweld of door…

TRANSGENERATIONELE PSYCHOTRAUMATOLOGIE

‘Om ook de psychische verschijnselen die de psychiatrie aanduidt…

DE CLIËNT DIRECT IN DE OPSTELLING LATEN DEELNEMEN

‘De tweede wezenlijke verandering die ik ten opzichte van de…

BESCHERMING TEGEN HERTRAUMATISERING

‘Ik heb echter de indruk dat de nieuwe werkwijze waarbij de…

DE ROL VAN DE THERAPEUT

‘Welke taak heeft de therapeut die deze nieuwe vorm van opstellingen…

ZELFBESCHERMING

‘Wanneer men als representant de rol op zich neemt van het…

BEVRIJDING UIT SYMBIOTISCHE VERSTRIKKINGEN

‘Hoe komt men uit een symbiotische verstrikking met getraumatiseerde…

GEZONDE DELEN NAAR VOREN HALEN

‘Ook als in een samenleving een hoog percentage van de bevolking…

EEN GEZONDE WIL ONTWIKKELEN

‘Door een traumatische ervaring wordt de wil van de mens buiten…

VERTROUWEN OP DE BEWEGINGEN VAN DE ZIEL

‘Bij een bindingssysteemtrauma schieten de gebruikelijke manieren…

ZIEKTE – EEN VERKEERD UITGANGSPUNT

‘Pijn, ontstekingen, koorts en niet goed functionerende organen…

LICHAAM EN PSYCHE

‘Naar mijn mening is de ‘psyche’ (ik blijf bij dit begrip…

OPSTELLINGEN MET HET ‘VERLANGEN’ 2

‘(...) Gedurende enkele jaren heb ik de opstellingsmethode…

TRAUMAOPSTELLINGEN

‘(...) Voor mij staat onomstotelijk vast dat traumata de hoofdoorzaak…

DE OPSTELLING VAN HET VERLANGEN

THEORETISCHE BASIS VOOR OPSTELLINGEN VAN HET VERLANGEN Bindingsprocessen…

HET MODEL VAN DE OPGEDEELDE PERSOONLIJKHEID

‘Het essentiële mechanisme om na een traumatische ervaring…

PESTEN EN DISCRIMINATIE ALS BINDINGSTRAUMA

‘Het symbiosetrauma is een specifieke vorm van een bindingstrauma.…

DADERS EN SLACHTOFFERS

DE HOUDING VAN DADERS EN VAN SLACHTOFFERS ‘De doorslaggevende…

HOE KUNNEN WE WEER PSYCHISCH GEZOND WORDEN?

‘Er bestaan verschillende voorstellingen van middelen en wegen…

PIJN EN GEVOELENS DIE HELEND ZIJN

‘Wie niets meer voelt en gewaar wordt, is in wezen psychisch…