MATERIE EN ENERGIE

DIMENSIES VAN DE ZIEL VOLGENS HELLINGER

‘Ook de inzichten die Bert Hellinger heeft verkregen door zijn…

HECHTING

‘Als pasgeborenen zijn we voor onze fysieke overleving compleet…

HERHALINGEN VAN BINDINGSTRAUMA’S

‘Normaal gesproken herhalen deze mensen de chaotische patronen…

ZELFMOORD

‘Dan is er nog de dood door eigen toedoen, het ‘de hand aan…

MOORD BINNEN DE FAMILIE

‘Het sterkst werkt het in de familieziel door als een familielid…

SYSTEMISCHE OPLOSSINGEN

‘Het begrip systemisch wil zeggen dat men het enkelvoudige…

BEVRIJDING UIT VERSTRIKTE BINDINGSRELATIES

‘(...) Het voordeel van opstellingen is ook dat zij een persoonlijk…

DE WAARHEID AAN HET LICHT BRENGEN

‘Bij psychische verwarring die berust op geheim gehouden gebeurtenissen…

ZIJN MEDICIJNEN NOODZAKELIJK?

‘Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen dat ‘psychosen van…

HET GECOMPLICEERDE RAADSEL ...

‘De zin van waanzin is ons te wijzen op iets wat in de ziel…

SYMBIOSE – AUTONOMIE – CONFLICTEN

‘Het lijkt erop dat symbiose en autonomie voor ons mensen even…

CONSTRUCTIEVE VORMEN VAN SYMBIOSE

'Een symbiose die constructief is, levert alle betrokkenen voordeel…

DESTRUCTIEVE VORMEN VAN SYMBIOSE

‘De destructieve symbiose kan men naar mijn mening terugbrengen…

IK BEN ER VOOR JOU

‘De zwakkeren en minderen blijven vaak hun leven lang gevangen…

CONSTRUCTTIVITEIT EN DESTRUCTIVITEIT IN DE OUDER-KINDRELATIE

‘De Amerikaanse psycholoog Lloyd deMause heeft zich grondig…

SYMBIOTISCHE VERSTRIKKINGEN IN PARTNERELATIES

‘Het symbiotische karakter van een man-vrouwrelatie wordt enthousiast…

SYMBIOTISCHE VERSTRIKKINGEN TUSSEN DADERS EN SLACHTOFFERS

‘Vanuit de staat van ons gezonde ‘ik’ kunnen we erkennen…